Inštruktor/-ka

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti PREMIERE GROUP
Poznámka: Povinné údaje sú označené*

Osobné údaje:
Priezvisko*:
Dátum narodenia*:
Meno* :
Bydlisko:
Titul:
 
Kontaktné údaje: 
Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
E-mail* :
Mobilný telefón:
Potvrdzujem, že všetky údaje o mojej osobe, ktoré som uviedol/la sú pravdivé, a súhlasím, aby boli v plnom rozsahu k dispozícii spoločnosti PREMIERE GROUP. Spoločnosť PREMIERE GROUP sa zaväzuje, že s vyššie uvedenými informáciami bude zachádzať ako s dôvernými v zmysle zákona č. 52/1998 Zb. a jeho zmien.
Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár*